บริษัทไฮไลท์เวิลด์ทัวร์ จำกัด เชิญทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ ไปกับบริษัททัวร์คุณภาพ ชั้นนำของเมืองไทย ที่เชียวชาญและชำนาญเส้นทาง ด้วยโปรแกรมทัวร์คุณภาพ ในราคามิตรภาพ
package

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน

เปิดประสบการณ์ใหม่ให้รางวัลกับชีวิตพบกับทัวร์ไต้หวันที่คุณสัมผัสได้ ดินแดนแห่งเทคโนโลยีแห่งเอเชีย  เปิดประสบการณ์ใหม่ให้รางวัลกับชีวิตพบกับความสุขที่คุณสัมผัสได้  แต่เดิมเกาะไต้หวันมีชื่อว่า เกาะฟอร์โมซา (Formosa) หรือ Ilha Formosa ในภาษาโปรตุเกส แปลว่า "เกาะสวยงาม" เนื่องจากประเทศโปรตุเกสเคยเดินทางมายังเกาะนี้และได้ตั้งชื่อเอาไว้ แต่ก็ไม่ได้ยึดเอามาเป็นอาณานิคม ดินแดนที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย ลิ้มรสอาหารที่ไม่เคยเห็น สัมผัสทัศนียภาพที่ตระการตา เชิญสัมผัสดินแดนดอกเหมย เกาะแห่งอาหารเลิศรส และมนต์เสน่ห์ที่คุณคาดไม่ถึง ตื่นตาตื่นใจกับโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์กู้กง และชมวิวบนตึกไทเป 101 ที่สูงเป็นอันดับ 2 ของโลก ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา งานเอ็กซ์โปพืชสวนโลก นั่งรถไฟหัวจรวด ไทเป สุริยันจันทรา อุทยานเย่หลิ่ว 6 วัน ผ่อนคลายกับการอาบน้ำแร่ ออนเซนนั่งกระเช้าชมทะเลสาบ แช่น้ำแร่รีสอร์ทกลางหุบเขา ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง วัดจงไถฉานซื่อ พิพิธภัณฑ์กู้กง อุทยานเย๋หลิ่ว  เชิญท่านท่องเที่ยวไต้หวัน โดยทีมงานให้บริการอย่างเป็นกันเองเสมือนพักผ่อนกับครอบครัว ร่วมเดินทางเก็บเกี่ยวเรื่องราวอันสุดแสนประทับใจไปกับเรา กับแพคเก็จทัวร์ไต้หวันราคาถูกสุดๆ พร้อมด้วยโปรโมชั่น สุดพิเศษ ที่เราคัดสรร มาเพื่อท่านโดยเฉพาะ เชิญท่านเดินทางท่องเที่ยวไต้หวันโดยทีมงานมืออาชีพ ที่เชี่ยวชาญและชำนาญเส้นทาง
วันที่เดินทางและราคาทัวร์ไต้หวัน อาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์ กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ

 

                       

Line:ID : Hilight-worldtour

***นกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***

 

ค้นหาโปรแกรมทัวร์
พบทั้งหมด 19 รายการ
1

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน : โปร ปริ๊ดดดแตก TAIWAN 5D 3N (XW)
รหัสทัวร์ : THF5-XW-TW-18JUN-27JUL16H
ID : 10580
เมืองไถจง –หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง 
วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง - ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต-เมืองไทเป
ชมศูนย์ germaniumและนาฬิกา-ร้านขนมพายสับปะรดเหวยเก๋อ
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-Duty Free – วัดหลงซานซื่อ – ซีเหมินติง
MITSUI OUTLET PARK
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ค.59 ราคาเริ่มต้น 14,900-15,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน : XW-T05 ทัวร์ไต้หวัน เย๋หลิ่ว ผูหลี่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (XW)
รหัสทัวร์ : THB12-XW-TW-30MAR-3JUL16H
ID : 9961
ผูหลี่-วัดจงไถ่ถาน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-ไทจง-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินหวู่-ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ไทเป-อุทยานหลิ่ว-เหย๋หลิ่ว
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101-ซื้อหลินไนท์มาร์เก็ต-ดิวตี้ฟรี
ศูนย์ปะการังแดง-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตลาดซีเหมิงติง
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ก.ค.59 ราคาเริ่มต้น 16,888-26,888 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN ALISHAN 5 วัน 3 คืน (XW)
รหัสทัวร์ : THF5-XW-TW-1JUN-16OCT16H
ID : 10575
เมืองไถจง–วัดจงไถซานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
อุทยานแห่งขาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-เมืองไทเป
ร้านขนมพายสับปะรด-Taipei Fish Market-ซีเหมินติง
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.59 ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน : ไทเป-ไทจง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น 4 วัน 3 คืน (IT)
รหัสทัวร์ : THS2-IT-TW-21APR-30OCT16H
ID : 10032
ไทเป - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - ตึกไทเป 101
พิพิธภัณฑ์กู้กง  - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
เหยหลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ซีเหมินติง
สายการบิน : TIGER AIR (IT)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค.59 ราคาเริ่มต้น 16,900-19,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน : ไทเป ไทจง เจียวซี 4 วัน 3 คืน (XW)
รหัสทัวร์ : THS1-XW-TW-7APR-3JUL16H
ID : 10127
วัดจงไถถาน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซั่มจั๋ง - ไปเมืองไถจง
เฟิ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - พักเมืองไทจง-เมืองไทเป – DIY พายสัปปะรด
เย๋หลิ่ว - จิ่วเฟิ่น-พิพิธภัณฑ์กู้กง – ตึกไทเป101 (ไม่รวมขึ้นตึก 500NT) 
Duty Free -ช้อปปิ้งซีเหมินติง-อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – วัดหลงซานซื่อ
Gloria Outlet
สายการบิน : NOKSCOOT (XW) / TIGER AIR (IT)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ก.ค.59 ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN ALISHAN 6 วัน 4 คืน (XW)
รหัสทัวร์ : THF5-XW-TW-19-24OCT16H
ID : 10576
เมืองไถจง–ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-อุทยานแห่งขาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่
ชิมชาอู่หลง - Duty Free-เมืองไทเป- ร้านขนมพายสับปะรด
Taipei Fish Market-ซีเหมินติง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.59 ราคาเริ่มต้น 19,400 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน : Taiwan Surprise 4D 3N (CI)
รหัสทัวร์ : THF5-CI-TW-19MAY-24OCT16H
ID : 10579
ไนท์มาเก็ตฟ๋งเจี่ย- วัดจงไถชานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่ - ชิมชาอู่หลง-ร้านขนมพายสับปะรด
พิพิธภัณฑ์กู้กง-ตึกไทเป 101-อนุสรณ์เจียงไดเช็ค-ช้อปปิ้งซีเหมินติง 
อุทยานเย่หลิ่ว
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.59 ราคาเริ่มต้น 22,900-23,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN NATURE 4 วัน 3 คืน (CI)
รหัสทัวร์ : THF5-CI-TW-19-30MAY16H
ID : 10577
ไนท์มาเก็ตฟ๋งเจี่ย- วัดจงไถชานซื่อ
ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง 
วัดเหวินอู่ - ชิมชาอู่หลง-ศูนย์ปะการังแดง
ร้านขนมพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานวีรชนจงเรี่ยฉือ
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ตึกไทเป 101- Duty Free
อนุสรณ์เจียงไดเช็ค-วัดหลงซาน-ช้อปปิ้งซีเหมินติง
ช้อปปิ้ง IT MALL-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิ่ว
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.59 ราคาเริ่มต้น 24,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน : XW-T07 ไทเป ไทจง อาบน้ำแร่เจียวซี เย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (XW)
รหัสทัวร์ : THB12-XW-TW-1JUN-23OCT16H
ID : 10411
เถาหยวน-ผู่หลี่-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินหวู่-ไทจง-ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ไทเป-ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด
อุทยานหลิ่ว-หมู่บ้านจิ๋วเฟิน-เมืองเจียวซี-ตึกไทเป 101-ดิวตี้ฟรี
ศูนย์ปะการังแดง-อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ซีเหมินติง
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.59 ราคาเริ่มต้น 14,888-17,888 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน : ไทเป-ไทจง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น 4 วัน 3 คืน (XW)
รหัสทัวร์ : THS2-XW-TW-31MAR-23OCT16H
ID : 10036
วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ตึกไทเป 101
พิพิธภัณฑ์กู้กง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ชมเศียรพระราชินีที่เหย่หลิ่ว
จิ่วเฟิ่น-ช้อป ฝงเจี่ย ซื่อหลิน ซีเหมินติง
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ต.ค.59 ราคาเริ่มต้น 15,900-16,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 5 วัน 3 คืน (XW)
รหัสทัวร์ : THG1-XW-TW-7MAY-2OCT16H
ID : 10504
เถาหยวน – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วัดเหวิ่นหวู่
วัดพระถังซัมจั๋ง – ไถจง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไถจง – ไทเป
อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
พิพิธภัณฑ์กู้กง – ตึกไทเป 101 (รวมขึ้นชั้น 89) – Duty Free
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ศูนย์ปะการังแดง – ร้านขนมเหว๋ยเก๋อ
ซีเหมินติง
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.59 ราคาเริ่มต้น 16,900-17,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน : SDT02 ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน (IT)
รหัสทัวร์ : THA7-IT-TW-5MAY-24OCT16H
ID : 10418
พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ “กู้กง”
ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101(ไม่รวมชมวิว) 
ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินอู่ -วัดจงไถซานซื่อ
สายการบิน : TIGER AIR (IT)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.59 ราคาเริ่มต้น 17,900-22,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน เย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (XW)
รหัสทัวร์ : THS3-XW-TW-8JUN-16OCT16H
ID : 10630
ไทเป-ผูหลี่-วัดจงไถฉานซื่อ-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเหวินหวู่-ไทจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต-ไทจง – เย๋หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน – ไทเป-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต  
พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ “กู้กง” -ตึกไทเป 101 (ชมวิวชั้น 89)
DUTY FREE-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ศูนย์ GERMANIUM
POWER –ร้านขนมเหว่ยเก๋อ-ซีเหมินติง–เถาหยวน
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.59 ราคาเริ่มต้น 18,888-20,888 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน : ไทเป–ไทจง–หนานโถว–ฟาร์มแกะชิงจิ้ง-หมู่บ้านสายรุ้ง 4 วัน 3 คืน (CI)
รหัสทัวร์ : THS2-CI-TW-20MAY-3OCT16H
ID : 10034
ไทจง– หมู่บ้านสายรุ้ง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-หนานโถว - วัดเหวินอู่
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเสวียนกวง (พระถังซัมจั๋ง)
หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าชนเผ่า (เล่นเครื่องเล่น+ชมโชว์+นั่งกระเช้าชมวิว)
ชิงจิ้ง -ฟาร์มแกะชิงจิ้ง (ชมโชว์ตัดขนแกะ)-ไทเป– ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต 
พิพิธภัณฑ์กู้กง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89)
ซีเหมินติง
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.59 ราคาเริ่มต้น 29,500 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน : STD04 ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-อารีซัน 5 วัน 4 คืน (CI)
รหัสทัวร์ : THA7-CI-TW-22JUN-23OCT16H
ID : 10419
พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ “กู้กง” 
ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101(รวมลิฟท์ชมวิว) 
 ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินอู่-ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.59 ราคาเริ่มต้น 29,900-30,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน : ไทเป-ไทจง-ฮัวเหลียน-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น 5 วัน 4 คืน (CI)
รหัสทัวร์ : THS2-CI-TW-30APR-11SEP16H
ID : 10035
เถาหยวน – พิพิธภัณฑ์กู้กง – ซีเหมินติง-ไทเป –  ฮัวเหลียน
อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ – FARGLORY OCEAN PARK
เหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต 
หนานโถว – วัดเหวินอู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า+นั่งกระเช้า
ไทจง – ฝ๋งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89)
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ก.ย.59 ราคาเริ่มต้น 33,900-34,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน : ไทเป-หนาวโถว-เจียอี้-เกาสง 5 วัน 4 คืน (CI)
รหัสทัวร์ : THS2-CI-TW-19MAY-25OCT16H
ID : 10033
ไทเป – ตึกไทเป101(รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น89)  –  ช้อปปิ้งซีเหมินติง
หนานโถว –  วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ –– เจียอี้-อุทยานแห่งชาติอารีซัน
พิพิธภัณฑ์กู้กง– เกาสง -EDA WORLD (รวมบัตรเครื่องเล่น) + SHOPPING OUTLET MALL
วัดฝอกวงซาน – ช้อปปิ้งย่านซินเจวี่ยเจียง-สถานทูตเก่าอังกฤษ 
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.59 ราคาเริ่มต้น 33,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5 วัน 4 คืน (TG)
รหัสทัวร์ : THG1-TG-TW-16-24JUL16H
ID : 10502
ไทเป – หนานโถว –ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดเหวินหวู่-วัดพระถังซัมจั๋ง-อุทยานแห่งชาติอาลีซัน
นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน
ศึกษาเส้นทางธรรมชาติภายในอุทยาน–ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
อนุสาวรีย์วีรชนจงเลี่ยฉือ-พิพิธภัณฑ์กู้กง – อุทยานเย๋หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ขึ้นตึกไทเป101-วัดหลงซันซื่อ
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง – D.I.Y ทำโมจิ
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.59 ราคาเริ่มต้น 36,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน 6 วัน 5 คืน (TG)
รหัสทัวร์ : THG1-TG-TW-19-24JUL16H
ID : 10503
ไทเป – อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ช้อปปิ้งซื่อหลิน
ไนท์มาร์เก็ตนั่งรถไฟสู่ฮวาเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ
โรงงานหินอ่อน – ชมการแสดงของชนเผ่าไท่หย่าจู๋-นั่งรถไฟกลับสู่ไทเป
ลิ้มรสสุกี้ชาบูชาบู สไตล์ไต้หวัน – วัดหลงซันซื่อ-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ซีเหมินติง – ขึ้นตึกไทเป 101 อนุสาวรีย์วีรชนจงเลี่ยฉือ – พิพิธภัณฑ์กู้กง
หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวินหวู่ – วัดพระถังซัมจั๋ง
อุทยานฯ อาลีซัน-นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก
ศึกษาเส้นทางธรรมชาติภายในอุทยาน
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.59 ราคาเริ่มต้น 38,900 บาท
1
Desing By aosoft.co.th