บริษัทไฮไลท์เวิลด์ทัวร์ จำกัด เชิญทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ ไปกับบริษัททัวร์คุณภาพ ชั้นนำของเมืองไทย ที่เชียวชาญและชำนาญเส้นทาง ด้วยโปรแกรมทัวร์คุณภาพ ในราคามิตรภาพ
package

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน

เปิดประสบการณ์ใหม่ให้รางวัลกับชีวิตพบกับทัวร์ไต้หวันที่คุณสัมผัสได้ ดินแดนแห่งเทคโนโลยีแห่งเอเชีย  เปิดประสบการณ์ใหม่ให้รางวัลกับชีวิตพบกับความสุขที่คุณสัมผัสได้  แต่เดิมเกาะไต้หวันมีชื่อว่า เกาะฟอร์โมซา (Formosa) หรือ Ilha Formosa ในภาษาโปรตุเกส แปลว่า "เกาะสวยงาม" เนื่องจากประเทศโปรตุเกสเคยเดินทางมายังเกาะนี้และได้ตั้งชื่อเอาไว้ แต่ก็ไม่ได้ยึดเอามาเป็นอาณานิคม ดินแดนที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย ลิ้มรสอาหารที่ไม่เคยเห็น สัมผัสทัศนียภาพที่ตระการตา เชิญสัมผัสดินแดนดอกเหมย เกาะแห่งอาหารเลิศรส และมนต์เสน่ห์ที่คุณคาดไม่ถึง ตื่นตาตื่นใจกับโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์กู้กง และชมวิวบนตึกไทเป 101 ที่สูงเป็นอันดับ 2 ของโลก ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา งานเอ็กซ์โปพืชสวนโลก นั่งรถไฟหัวจรวด ไทเป สุริยันจันทรา อุทยานเย่หลิ่ว 6 วัน ผ่อนคลายกับการอาบน้ำแร่ ออนเซนนั่งกระเช้าชมทะเลสาบ แช่น้ำแร่รีสอร์ทกลางหุบเขา ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง วัดจงไถฉานซื่อ พิพิธภัณฑ์กู้กง อุทยานเย๋หลิ่ว  เชิญท่านท่องเที่ยวไต้หวัน โดยทีมงานให้บริการอย่างเป็นกันเองเสมือนพักผ่อนกับครอบครัว ร่วมเดินทางเก็บเกี่ยวเรื่องราวอันสุดแสนประทับใจไปกับเรา กับแพคเก็จทัวร์ไต้หวันราคาถูกสุดๆ พร้อมด้วยโปรโมชั่น สุดพิเศษ ที่เราคัดสรร มาเพื่อท่านโดยเฉพาะ เชิญท่านเดินทางท่องเที่ยวไต้หวันโดยทีมงานมืออาชีพ ที่เชี่ยวชาญและชำนาญเส้นทาง
วันที่เดินทางและราคาทัวร์ไต้หวัน อาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์ กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ

 

                       

Line:ID : Hilight-worldtour

***นกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***

 

ค้นหาโปรแกรมทัวร์
พบทั้งหมด 43 รายการ
123

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน : XW-T08 ไทเป ไทจง อาบน้ำแร่เจียวซี เย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (XW)
รหัสทัวร์ : THB12-XW-TW-13AUG-26OCT16H
ID : 11490
เถาหยวน-ผู่หลี่-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินหวู่-ไทจง-ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ไทเป-ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด
อุทยานหลิ่ว-หมู่บ้านจิ๋วเฟิน-เมืองเจียวซี-ตึกไทเป 101-ดิวตี้ฟรี
ศูนย์ปะการังแดง-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ต.ค.59 ราคาเริ่มต้น 12,888-17,888 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน : BEST JOURNEY IN TAIWAN 5D3N (XW)
รหัสทัวร์ : THZ1-XW-TW-13AUG-26OCT16H
ID : 11643
วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่
วัดพระถังซัมจั๋ง-ไถจง–ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาเก็ต-ไทจง-ร้านสร้อยสุขภาพ
ร้านพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-DUTY FREE
พิพิธภัณฑ์กู้กง – ซื่อหลินไนท์มาเก็ต-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานเย่หลิว-ตีกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89)-ซีเหมินติง
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ต.ค.59 ราคาเริ่มต้น 13,777-17,777 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN ถูกเวอร์ 5 วัน 3 คืน (XW)
รหัสทัวร์ : THF5-XW-TW-21SEP-9OCT16H
ID : 11638
เมืองไถจง –หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง 
วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง - ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต-เมืองไทเป
ชมศูนย์germaniumและนาฬิกา-ร้านขนมพายสับปะรดเหวยเก๋อ
ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-Duty Free-Taipei Fish Market
ซีเหมินติง-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น--อุทยานเหย๋หลิ่ว
อณุสรณ์เจียงไคเช็ค- MITSUI OUTLET PARK
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ต.ค.59 ราคาเริ่มต้น 13,999-14,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN ALISHAN 5 วัน 3 คืน (XW)
รหัสทัวร์ : THF5-XW-TW-21SEP-9OCT16H
ID : 11636
ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่
อุทยานแห่งขาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต-ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
ซีเหมินติง-อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ต.ค.59 ราคาเริ่มต้น 15,555 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN DREAM DESTINATION 6D4N (XW)
รหัสทัวร์ : THZ1-XW-TW-27AUG-23OCT16H
ID : 11644
วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่
วัดพระถังซัมจั๋ง-เจียอี้-อุทยานอาลีซาน-ร้านชาอู่หลง–ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาเก็ต
ไทจง-ร้านสร้อยสุขภาพ-ร้านพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
DUTY FREE-พิพิธภัณฑ์กู้กง – ซื่อหลินไนท์มาเก็ต-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานเย่หลิว-ตีกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89)-ซีเหมินติง
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ต.ค.59 ราคาเริ่มต้น 15,777-18,777 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน : XW-T07 ไทเป ไทจง อาบน้ำแร่เจียวซี เย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (XW)
รหัสทัวร์ : THB12-XW-TW-27JUL-23OCT16H
ID : 11485
เถาหยวน-ผู่หลี่-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินหวู่-ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตไทจง-ไทเป ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด
อุทยานหลิ่ว-หมู่บ้านจิ๋วเฟิน-เมืองเจียวซี-ไทเป ตึกไทเป 101-ดิวตี้ฟรี
ศูนย์ปะการังแดง-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.59 ราคาเริ่มต้น 15,888-17,888 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน : EASY FUNNY IN TAIWAN (XW)
รหัสทัวร์ : THZ2-XW-TW-7SEP-27OCT16H
ID : 11519
วัดจงไถซานซื่อ-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่
วัดพระถังซัมจั๋ง-ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก๊ต-ภัตตาคารอาหารชื่อดัง “บานาน่า”
ไทจง-ไทเป-แวะชิมพายสับปะรด-ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ
DUTY FREE-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง (สยามสแควร์ไทเป)
อุทยานเย่หลิ่ว-ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ต.ค.59 ราคาเริ่มต้น 15,900-17,599 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN SUPER SHOCK 5 วัน 3 คืน (XW)
รหัสทัวร์ : THF5-XW-TW-14SEP-26OCT16H
ID : 11385
เมืองไถจง-หนานโถว-วัดจงไถซานซื่อ
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
ไหว้เทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่
ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต-เมืองไทเป
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-พิพิธภัณฑ์กู้กง
ซีเหมินติง-ตึกไทเป 101 (รวมบัตรขึ้นตึก ชมวิวชั้น89)
ซื่อหลินไนท์มาเก็ต-เมืองจีหลง-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 
ชมหินเศียรพระราชินี ณ อุทยานเหย๋หลิ่ว
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ต.ค.59 ราคาเริ่มต้น 16,400-17,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN เฟี้ยวเงาะ 5 วัน 3 คืน (XW)
รหัสทัวร์ : THF5-XW-TW-13AUG-18SEP16H
ID : 11382
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
ไหว้เทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่
ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต-เมืองไทเป
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง
ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-Taipei Fish Market
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานเหย๋หลิ่ว
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ก.ย.59 ราคาเริ่มต้น 16,900-17,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN ALISHAN 5 วัน 3 คืน (XW)
รหัสทัวร์ : THF5-XW-TW-7SEP-23OCT16H
ID : 11378
เมืองไถจง–วัดจงไถซานซื่อ-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
อุทยานแห่งขาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-เมืองไทเป
ร้านขนมพายสับปะรด-Taipei Fish Market-ซีเหมินติง
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ต.ค.59 ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN SUPER SHOCK 5 วัน 3 คืน (XW)
รหัสทัวร์ : THF5-XW-TW-14SEP-20OCT16H
ID : 11377
เมืองไถจง-หนานโถว-วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
ไหว้เทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่-ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต-เมืองไทเป
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-พิพิธภัณฑ์กู้กง-ซีเหมินติง
ตึกไทเป 101 (รวมบัตรขึ้นตึก ชมวิวชั้น89)-ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
เมืองจีหลง-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ชมหินเศียรพระราชินี ณ อุทยานเหย๋หลิ่ว
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ต.ค.59 ราคาเริ่มต้น 16,900-17,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน ไทเป ไทจง เย๋หลิ่ว สุริยันจันทรา อาบน้ำแร่ 5 วัน 3 คืน (XW)
รหัสทัวร์ : THS3-XW-TW-7-11SEP16H
ID : 11548
เถาหยวน-ผูหลี่-ล่องเรือชม-ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่วัดจงไถฉานซื่อ-ไทจง
เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต-ไทเป-ร้านขนมเหว่ยเก๋อ
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก 500NT)
หมู่บ้าน-โบราณจิ่วเฟิน-อุทยานเย๋หลิ่ว-เมืองเจียวซี
ดิวตี้ฟรี-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-อิสระช้อปปิ้งซีเหมินติง
GLORIA OUTLET
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.59 ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN ALISHAN 6 วัน 4 คืน (XW)
รหัสทัวร์ : THF5-XW-TW-20SEP-27OCT16H
ID : 11637
ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่
อุทยานแห่งขาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต-ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
อนุสรณ์เจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง-พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง
ซื่อหลินไนท์มาเก็ต-อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ต.ค.59 ราคาเริ่มต้น 17,555 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN ALISHAN 4D2N (BR)
รหัสทัวร์ : THF5-BR-TW-14-17OCT16H
ID : 11820
เมืองไถจง–หนานโถว–วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบ
สุริยันจันทรา- วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่-เมืองเจี้ยอี้
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
ฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต-เมืองไทเป-D.I.Y.ขนมพายสับปะรด
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ซีเหมินติง
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.59 ราคาเริ่มต้น 18,555 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาบน้ำแร่เจียวซี เย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (XW)
รหัสทัวร์ : THS3-XW-TW-23-27OCT16H
ID : 11549
เถาหยวน-ผูหลี่-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-วัดจงไถฉานซื่อ-ไทจง
เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต-ไทเป-ร้านขนมเหว่ยเก๋อ-อุทยานเย๋หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน-เมืองเจียวซี
ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก 500NT)
ดิวตี้ฟรี-ศูนย์ปะการังแดง-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ช้อปปิ้งซีเหมินติง
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.59 ราคาเริ่มต้น 18,888 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN ALISHAN 6 วัน 4 คืน (XW)
รหัสทัวร์ : THF5-XW-TW-19-24OCT16H
ID : 11384
เมืองไถจง–ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
อุทยานแห่งขาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง - Duty Free
เมืองไทเป- ร้านขนมพายสับปะรด-Taipei Fish Market
ซีเหมินติง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.59 ราคาเริ่มต้น 19,400 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN ALISHAN 6 วัน 4 คืน (XW)
รหัสทัวร์ : THF5-XW-TW-24AUG-16OCT16H
ID : 11379
เมืองไถจง–ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง
วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-เมืองจีหลง-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 
ชมหินเศียรพระราชินี ณ อุทยานเหย๋หลิ่ว-เมืองไทเป
ร้านขนมพายสับปะรด-พิพิธภัณฑ์กู้กง-อณุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
DUTY FREE-MITSUI OUTLET PARK-Taipei 101-ซีเหมินติง
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ต.ค.59 ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน : Taiwan Holiday 4D3N (CI)
รหัสทัวร์ : THF5-CI-TW-21OCT-25DEC16H
ID : 11818
เมืองไถจง-ไนท์มาเก็ตฟ๋งเจี่ย-ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่-เมืองไทเป-D.I.Y.พายสับปะรด
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
อนุสรณ์เจียงไดเช็ค-วัดหลงซาน-ช้อปปิ้งซีเหมินติง 
เมืองจีหลง – อุทยานเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.59 ราคาเริ่มต้น 20,555-21,555 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN SURPRISE 4D3N (CI)
รหัสทัวร์ : THF5-CI-TW-11AUG-30OCT16H
ID : 11381
เมืองไถจง-ไนท์มาเก็ตฟ๋งเจี่ย- วัดจงไถชานซื่อ
ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง 
วัดเหวินอู่ - ชิมชาอู่หลง-เมืองไทเป
ร้านขนมพายสับปะรด - พิพิธภัณฑ์กู้กง
ตึกไทเป 101-อนุสรณ์เจียงไดเช็ค-ช้อปปิ้งซีเหมินติง 
เมืองจีหลง – อุทยานเย่หลิ่ว
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ต.ค.59 ราคาเริ่มต้น 22,900-23,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน : Taiwan สบาย อาลีซาน 4D3N (CI)
รหัสทัวร์ : THF5-CI-TW-13OCT-18DEC16H
ID : 11819
เมืองไถจง-ไนท์มาเก็ตฟ๋งเจี่ย-ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่-เมืองไทเป-D.I.Y.พายสับปะรด
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
พิพิธภัณฑ์กู้กง-ช้อปปิ้งซีเหมินติง-เมืองจีหลง
อุทยานเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.59 ราคาเริ่มต้น 22,999-23,999 บาท
123
Desing By aosoft.co.th